Del prosjekt

Fløting av kabel mellom Drammen - Oslo


Fase 1 landkabel Larvik - Oslo, som senere skal bli en forbindelse frem til Danmark.

Nordlandsbanen

Fløting av fiberkabel.


Majavatn stasjon

Del prosjekt

Fløting av kabel mellom Drammen - Oslo.


Fase 1 landkabel Larvik - Oslo, som senere skal bli en forbindelse frem til Danmark.

Slamsuging av kum.

Published Date


Rør trassen på en strekke er ødelagt og det er lekkasje i kum. Rør ligger på bunn av kum med mye slam og grus. Vi suger ren kummen med hjelp av lastebilen vår og får skjøtet røret. Vi bruker også lastebilen til å spyle røret rent med bruk av 150m lang slange for å gjøre klar tressen for fløting.

Copyright © 2020 - Med enerett Jan Ivar Haugen